Úraz člověka vážně ohrozí nejen na zdraví, ale také na dosavadním způsobu života. Ztráta práce a finančních příjmů je velkým sekundárním rizikem, která se pojí s úrazy a dlouhodobou hospitalizací. A právě tyto rizika pomáhá překlenout úrazové pojištění.

Úrazové pojištění kryje rizika způsobená úrazem, dlouhodobým léčením, sníženou pracovní schopností nebo trvalých následků. Svým zaměřením spadá pod životní formy pojištění a lze ho velmi často zřídit v rámci smlouvy o životním pojištění.  Pojistné plnění z úrazového pojištění pomáhá jednotlivci i jeho rodině kompenzovat náklady spojené s úrazem, jeho léčbou a ztrátou příjmů.

Díky naší online kalkulačce si můžete vybrat nejvýhodnější úrazové pojištění na trhu.

Co úrazovým pojištěním získáte?

 • Jistotu vyplacení financí po stanovení diagnózy.
 • Nepřetržitou ochranu po celém světě.
 • Kompenzaci finančních příjmů při pracovní neschopnosti nebo smrti.
 • Přizpůsobení pojištění pro zaměstnance, dospělé, děti, nebo celé rodiny.
 • Možnost pojištění pro aktivní sportovce.
 • Zvýhodněnou nabídku připojištění.

Myslete na svou rodinu

Rizika úrazů lze minimalizovat, ale nikdy ne zcela vyloučit. Právě neočekávaný úraz je hrozbou pro finanční stabilitu celé rodiny. S úrazovým pojištěním však těžké dny v pracovní neschopnosti snadno překlenete a výpadek příjmů přestane být pro vás existenční hrozbou. Úrazové pojištění také kompenzuje každý den strávený v nemocnici.

Rodina si nemůže dovolit přijít o svého člena, proto je součástí pojištění také finanční kompenzace v případě smrti následkem úrazu. Výši všech plnění se dozvíte v naší kalkulačce.

Pojištění můžete sjednat již od pár set korun za rok. Využijte srovnání úrazového pojištění a vyberte si nejvýhodnější produkt s výší plnění, která vyhovuje vašim potřebám.

Volitelná připojištění

Úrazové pojištění – kalkulačka vám nabídne nejvýhodnější produkty pojištění společně s celou řadou volitelných připojištění, mezi která patří.

 • Smrt následkem úrazu.
 • Smrt následkem úrazu v motorovém vozidle.
 • Hospitalizace následkem úrazu.
 • Trvalé následky úrazu s progresivním plněním.
 • Doba nezbytného léčení úrazu.
 • Závažné následky úrazu.

Nečekejte, až bude pozdě, chraňte sebe i svou rodinu před životními riziky a sjednejte si úrazové pojištění online.